Cursus/ Opleiding Handlezen

 • Januari 2019 op de maandagavond start er weer een nieuwe opleiding bij de School der Universele Handleeskunde. o.l.v. Magda van Dijk. De school bestaat in 2019 al weer 29 jaar.

 • School der Universele Handlees

Opleiding Handlezen

 • De School der Universele Handleeskunde stelt zich ten doel de wetenschap van Chirologie of Handleeskunde te bevorderen, teneinde meer inzicht te kunnen verkrijgen in hoe je levensproces verloopt. Opleiding diagnostische handanalyse, handlezen, handlijnkunde, chirologie, chiromancy en chironomy (palmistry, handanalysis).

 • Web Universele Handleeskunde

Spirituele Handleeskunde

Spirituele Handlijnkunde

Spirituele Handbergen

Dermatoglyfen/Dermatoglyphics

Venusgordel

Simianlijn

Hoofdlijn

 • De Hoofdlijn vertelt iets over je levenshouding en laat zien hoe je de wereld beziet en hoe je je leven stuurt. De Hoofdlijn zegt ook op welke manier je denkt en hoe je je mentaal opstelt en de dingen waarneemt, verwerkt en toepast.

 • Hoofdlijn
 • Hoofdlijn 2
 • Hoofdlijn 3

Universele Handleeskunde

Historie van de Handleeskunde

Andere disciplines handlezen

Via Lascivia

 • De Via Lascivia/Giflijn duidt op een instinctieve afkeer voor chemische middelen en men is daardoor lichamelijk gevoelig voor bepaalde voedingsstoffen, medicijnen of vergiften. Psychisch heeft men grote behoefte aan stimulans of nieuwe prikkels . Dit kan extra levenskracht geven maar evenzo overmatig gebruik van opwekkende middelen.

 • Line of Lasciviousness
 • Via Lascivia
 • Vialascivia

Hartlijn

 • Zoals de naam al zegt vertelt de Hartlijn alles over je gevoelsleven en hartszaken. De lijn laat zien hoe jij je gevoelens, emoties en liefde toont. We uiten onze emoties allemaal op onze eigen manier daarom is de verschijnings vorm van de Hartlijn zo divers. Hoe complexer de Hartlijn hoe complexer het gevoelsleven en de emotionele reacties daarop zijn.

 • Hartlijn
 • Hartlijn 2
 • Heartline
 • Line of Heart

Saturnuslijn

 • De Saturnuslijn zegt iets over de richting die je in je leven neemt en de sociale kant ervan. Deze lijn laat de invloeden van de maatschappelijke zaken op je leven zien.De beleving van je succes, je dieperliggende aard, je manier van leven en je koerswijzigingen. De lijn wordt dan ook wel Bestemmings-, Karma-, of Lotslijn genoemd.

 • Lotslijn
 • Lotslijn 2

Achterhaalde zaken

De Hand is een blauwdruk

 • Je levensplan is al voor je geboorte in grote lijnen vastgelegd . De karakteristieken van je ziel worden als een blauwdruk in je handen zichtbaar gemaakt. Je handen zijn als het ware een verlengstuk van je hersenen en onthullen wie je bent en hoe je in elkaar zit. De schrijfster Magda van Dijk stelt dat de hand 'het beeldscherm' van de hersenen is. Het lot ligt niet helemaal vast. Je hebt wel degelijk de mogelijkheid om je levensloop te veranderen. Deze veranderingen zijn ook in je handen te zien.

 • Blauwdruk van je ziel
 • Hoe ontstaan lijnen
 • Kunnen handen veranderen?
 • Kunnen lijnen veranderen?

Handleeskundige of Chirologen

International sites

Public Relation

Online palmistry

Handleeskunde zoekpagina´s

Spiritueel

 • Omdat de mens evolueert en dus ook de hand met de lijnen evolueren, is Handleeskunde een 'levende' wetenschap. Wanneer jij verandert veranderen ook de lijnen in de hand. Dat betekent dat je lot niet vastligt maar dat je invloed hebt op de manier hoe je leeft.

You tube filmpjes

Handlezen vroeger

 • Vroeger las men bij vrouwen de linkerhand (passief) en bij mannen de rechterhand (actief). Ook hechtte men veel waarde aan de afzonderlijke tekens.

 • Antieke prenten 1
 • Antieke prenten 2

Handlezen nu

Handlezen perspectief

Handleeskunde & Wetenschap

Bakerpraatjes

Levenslijn

 • Het is een groot misverstand dat de lengte van de Levenslijn zou vertellen hoe lang je leeft. De lengte geeft alleen de mate van vitaliteit en levensenergie aan, d.w.z. hoe lang je fysiek en geestelijk met iets door kan gaan. Is de lijn kort dan moet je op middelbare leeftijd je taken meer verdelen omdat je levensenergie is verminderd. Je bent van levenswijze veranderd en daarom moet je je meer aanpassen.

 • Korte Levenslijn 1
 • Korte Levenslijn 2
 • Lengte Levenslijn
 • Levenslijn

* Relatielijnen

 • Relatielijnen werden vroeger Huwelijkslijnen genoemd en wordt vaak nog in verouderde boeken gebruikt. Men dacht dat ze met een huwelijk te maken hadden wat vandaag aan de dag een zeer verouderde waarheid is. Relatielijntjes laten de intensie van relaties zien in de ruimste zin des woords.

 • Photo Relationshiplines
 • Relationshiplines
 • MarriageLines
 • Relatielijnen modern

* Spirituelelijntjes

 • Verticale lijntjes die op de Relatielijn liggen werden vroeger Kinderlijntjes genoemd maar deze betekenis wordt niet meer gebruikt en zijn ook heel onrealistisch. De lijntjes heten in de moderne Handleeskunde Spirituele Healinglijntjes en hebben met spirituele zorg en toewijding te maken. Liggen de lijntjes meer naar de ringvinger verschoven dan heten ze Samaritaanslijntjes en hebben eerder met fysieke zorg en toewijding te maken. Ook met het vermogen om te 'helen'.

 • Lines of children
 • Kinderlijnen
 • Kinderlijnen 2

Plaatjes